Motoryzacja a środowisko

Na skutek przeszło 100-letniego, burzliwego rozwoju motoryzacji, drogami Europy, Azji i Ameryki poruszają się dziś setki milionów pojazdów, przewożących ludzi i towary. Ceną, jaką płacimy za wygodny i szybki transport jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego, m. in. szkodliwymi tlenkami azotu, w znacznych ilościach emitowanymi w procesie spalania paliw samochodowych.

Dopóki nie powstanie system napędowy, prawdzi- wie "czysty",  lecz efektywny ekonomicznie i tech- nicznymi osiągami dorównujący współczesnym silnikom spalinowym, dopóty nie wchodzi w grę rezygnacja z transportu przy użyciu pojazdów z takimi silnikami. Nie możemy jednak pozostać obojętni na zgubny wpływ stosowanych przez nas technologii na przyrodę i zdrowie człowieka.


XXI wiek zapamiętany zostanie jako wiek ekologii - ten moment w historii, kiedy ludzkość "dorosła" do odpowiedzialności za skutki swojego postę- powania. W niemal każdej dziedzinie przemysłu wprowadzane są liczne innowacje technologiczne, mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji, efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych i bezpieczną utylizację odpadów.

W dziedzinie motoryzacji, jednym z coraz powszechniej stosowanych rozwiązań są systemy selektywnej redukcji katalitycznej w układach odprowadzania spalin silników wysokoprężnych pojazdów samochodowych, w skrócie opisywane jako SCR (Selective Catalytic Reduction). Ich zadaniem jest redukcja występujących w spalinach toksycznych tlenków azotu do wolnego azotu oraz wody.

REKLAMA

AdBlue w ofercie Brenntag Polska
plugin.tt_news ERROR:
No HTML template found